Nowy system zasilania gwarantowanego dla urządzeń i systemów SRK

Zakończyły się prace pilotażowego wdrożenia firmowego systemu zasilania gwarantowanego urządzeniami SRK. Nowy system o nazwie ZEUS przeznaczony jest do realizacji funkcji związanych z zapewnieniem zasilania dla komputerowych i przekaźnikowych urządzeń stacyjnych sterowania ruchem kolejowym. Pierwsze wdrożenie systemu miało miejsce na stacji Katowice Kostuchna zlokalizowanej na linii kolejowej 142 łączącej stację Katowice Ligota ze stacją Tychy. Nowy system ZEUS zapewnił zasilanie dla komputerowo-przekaźnikowego systemu sterowania ruchem kolejowym typu UPK-PAT-CZAT dostarczonego również przez spółkę ELESTER-PKP.

ZEUS zaprojektowany został w oparciu o urządzeniach automatyki CZAT7, które znane są doskonale z obszaru zabezpieczeń elektroenergetyki kolejowej i systemów sterowania. W ciągu ostatnich dwóch lat system modułów CZAT7 znalazł zastosowanie w ponad 1700 wykonanych i stanowi obecnie najczęściej wybieraną automatykę implementowaną na kolejowych podstacjach trakcyjnych. Warto zaznaczyć, iż ZEUS to niezależny system zasilania gwarantowanego, który przygotowany jest do współpracy z dowolnymi urządzeniami i systemami SRK. Dla spółki ELESTER-PKP stanowi on znaczące wzmocnienie możliwości kompleksowej realizacji inwestycji i szybkiego prowadzenia prac. Istotne znaczenie odgrywa tu deklarowana dostępność urządzeń oparta na własnych możliwości produkcji modułów automatyki.

Czytaj także