Nowy system sygnalizacji przejazdowej

Komputerowy system sygnalizacji przejazdowej typu PERUN otrzymał bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji wydane przez Prezesa UTK.

PERUN pozwala na zabezpieczenie ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych kat. A, B, C, E oraz kat. A z samoczynnym załączaniem ostrzegania na sygnalizatorach drogowych. System może również informować prowadzących pojazdy szynowe o stanie urządzeń na przejeździe za pośrednictwem tarcz ostrzegawczych przejazdowych. PERUN przeznaczony jest do stosowania na liniach, na których prędkość pociągów nie przekracza 160 km/h.

Nowy system to kolejne autorskie rozwiązanie ELESTER-PKP z obszaru produktów SRK, które zostało w całości zaprojektowane przez naszych inżynierów i oparte jest o sterowniki mikroprocesorowe CZAT7 własnej produkcji. Dzięki temu możliwe jest przygotowywanie konkurencyjnych ofert dla zamawiającego, obniżając koszty realizacji inwestycji, skracając czasy dostaw oraz przyspieszając wykonanie całości prac.

Czytaj także