Nowy system SRK na stacji kolejowej Kłodzko Miasto

Stacja Kłodzko Miasto uruchomiona a wraz z nią nasz komputerowo-przekaźnikowy system sterowania ruchem kolejowym UPK-PAT-CZAT3000plus. W ramach prac modernizacyjnych wykonano rozbudowę układu torowego o dwa nowe tory, 9 rozjazdów oraz zelektryfikowany tor na odcinku Kłodzko Główne – Kłodzko Nowe.

System UPK-PAT-CZAT3000plus do sterowania ruchem kolejowym wykorzystuje technikę komputerowo-przekaźnikową, gdzie układ torowy stacji zobrazowany jest za pomocą pulpitów komputerowych, natomiast funkcje bezpiecznościowe i zależnościowe realizowane są przez warstwę przekaźnikową. Połączenie techniki komputerowej i przekaźnikowej jest rozwiązaniem optymalnym pozwalającym na uzyskanie poziomu bezpieczeństwa realizowanych funkcjonalności w zakresie wymagań na poziomie SIL4 przy zachowaniu prostoty budowy i łatwości obsługi i utrzymania.

W ramach prowadzonych prac ELESTER-PKP dostarczył i uruchomił również system SRK na sąsiadujący posterunek Kłodzko Nowe. Zaimplementowany został tam system BUSZ-SRK-CZAT3000plus pozwalający na zdalną kontrolę i sterowanie realizowane poprzez współpracę z istniejącym przekaźnikowym systemem urządzeń SRK typu E.

Czytaj także