Linia 110 kV (PT Mleczewo)

Linia 110 kV zasilająca podstację trakcyjną Mleczewo zaprojektowana przez ELESTER-PKP w ramach programu MUZ I