Linia 110 kV (PT Łachów)

Linia 110 kV zasilająca podstację trakcyjną Łachów zaprojektowana przez ELESTER-PKP w ramach programu MUZ I