Kolejowa podstacja trakcyjna Kramsk działa pełną mocą.

Podstacja trakcyjna Kramsk została wykonana w ramach drugiej odsłony projektu Modernizacji Układów Zasilania MUZ-a, realizowanego przez spółkę PKP Energetyka. Obiekt zlokalizowany jest na linii kolejowej nr 3 (magistrali E-20) pomiędzy stacjami Konin i Koło. Podstacja zasilana jest napięciem 110 kV z GPZ Koło Ruchenna spółki ENERGA poprzez linię kablową 110 kV o długości prawie 14 km. Warto podkreślić, że zasilanie kolejowych podstacji trakcyjnych napięciem 110 kV ma istotny wpływ na jakość i niezawodność zasilania sieci trakcyjnej PKP PLK.

ELESTER-PKP był odpowiedzialny za wykonanie prac przedprojektowych, uzgodnień formalno-prawnych oraz projektów budowlanych i wykonawczych. Na potrzeby zadania dostarczyliśmy ponadto szafy telemechaniki i łączności (SKP, SUT, GPD, PPD3, PPD15), sterowniki CZAT7 dla rozdzielnicy prądu stałego 3 kV, rozdzielnicy potrzeb własnych 400/230V AC i rozdzielni sieciowej 110 kV, a także urządzenia KSO2 i ARD-CZAT. Dodatkowo nasza grupa serwisowa przeprowadziła prace rozruchowe obiektu i włączyła podstację do centrum zdalnego sterowania.

Czytaj także