www.elester-pkp.com.pl

Kapitał Ludzki


Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Elester-PKP poprzez szkolenia pracowników firmy


Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie). Celem projektu jest wsparcie dalszego rozwoju oraz poprawa konkurencyjności firmy poprzez podniesienie kwalifikacji jej pracowników. Projekt zakłada realizacje cyklu szkoleń dla 27 grup szkoleniowych (744 godzin szkoleniowych) w okresie od czerwca 2010 roku do marca 2011 roku.

 

Autoryzowany partner GE

Spółka ELESTER-PKP jest autoryzowanym partnerem General Electric w obszarze automatyki cyfrowej dla stacji elektroenergetycznych 

Połączenie Poprzeczne

Projekt i wykonanie: Kamikaze