www.elester-pkp.com.pl

Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym ISKRA

ISKRA przeznaczona jest do stosowania na liniach niemagistralnych, stacjach kolejowych, szlakach i posterunkach ruchu. Realizuje funkcje zależnościowe, nastawcze, rejestracyjne i diagnostyczne. Przeznaczony jest do zabudowy na stacjach i posterunkach ruchu o nieograniczonej ilości zwrotnic w okręgu nastawczym, umiejscowionych na liniach jedno-, dwu- i wielotorowych o dowolnym rodzaju trakcji oraz prędkości kursowania pociągów.

Nowy polski komputerowy system sterowania ruchem kolejowym ISKRA został stworzony od podstaw z myślą o aktualnych i przyszłych krajowych potrzebach infrastruktury kolejowej. Dzięki zastosowanemu podejściu opracowano optymalne rozwiązanie, które dostosowane jest do lokalnych realiów i uwarunkowań prowadzenia ruchu kolejowego. Już na etapie projektowania zwróciliśmy uwagę, aby system uwzględniał różnorakie założenia modernizacyjne z zachowaniem kryteriów konkurencyjności rynkowej.

Więcej informacji o systemie ISKRA

Katalog ISKRA w pliku PDF - pobierz

 

ISKRA - System SRK

Autoryzowany partner GE

Spółka ELESTER-PKP jest autoryzowanym partnerem General Electric w obszarze automatyki cyfrowej dla stacji elektroenergetycznych 

Połączenie Poprzeczne

Projekt i wykonanie: Kamikaze