Paszportyzacja infrastruktury elektroenergetycznej TRAPIS-GIS

TRAPIS-GIS jest nową autorską aplikacją przeznaczoną do paszportyzacji i obsługi infrastruktury elektroenergetyki trakcyjnej. Program zapewnia szerokie możliwości inwentaryzacji i katalogowania pojedynczych urządzeń oraz całych stacji energetycznych, jak również stanowi wygodne narzędzia do zarządzania pracami obsługi technicznej.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu spółki z zakresu budowy i projektowania instalacji  elektroenergetyki kolejowej i tramwajowej udało się stworzyć aplikację dostosowaną do tej wyjątkowej specyfiki pracy i obsługi. TRAPIS-GIS wyposażono w szeroki wachlarz kart zadaniowych pozwalających na zaplanowanie i nadzorowanie zadań eksploatacyjnych i utrzymaniowych. Zaletą programu jest możliwość prezentowania zbieranych informacji na skalowalnej mapie, jak również bezpośrednia praca z poziomu zobrazowania.