Nowe funkcjonalności systemu ISKRA

Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym ISKRA został opracowany jako krajowa alternatywa systemu SRK dopasowanego do Polskich obecnych wyzwań modernizacji szlaków kolejowych. W tym celu już na etapie projektowania zastosowano szereg optymalnych rozwiązań. Należy jednak podkreślić, iż projekt budowy systemu ISKRA zakłada również szereg prac mających na celu jego dalszy rozwój. Dzięki tym staraniom udało się rozwinąć system i wzbogacić o nowe funkcjonalności.

Funkcja jazdy pociągu na sygnał zastępczy utwierdzony

System ISKRA jest jedynym systemem sterowania ruchem kolejowym w naszym kraju, który został rozbudowany o możliwości prowadzenia jazd na sygnały zastępcze uzależnione przebiegowo z utwierdzeniem drogi przebiegu. Dzięki tej innowacji możliwa jest rejestracja, obserwacja i utwierdzenie drogi przebiegu dla jazdy na sygnał zastępczy. Sygnały zastępcze uzależnione przebiegowo pozwalają dyżurnemu ruchu na wykluczenie z zależności przebiegowych uszkodzonego elementu sterowanego. Stan wszystkich sprawnych elementów przebiegu oraz intencja dyżurnego ruchu jest kontrolowana i rejestrowana przez system ISKRA, a z punktu widzenia maszynisty jazda odbywa się tak, jak jazda pociągowa na tradycyjny sygnał zastępczy.

Wizualizacja podania sygnału Sz dla przebiegu na oznaczony element uszkodzony w drodze przebiegu (na rysunku kolorem czerwonym oznaczono uszkodzony element drogi kolejowej)

Więcej informacji na temat systemu ISKRA