Mobilny pomiar pętli zwarcia sieci trakcyjnej

MPZ-CZAT jest rozwiązaniem pozwalającym na przeprowadzanie pomiarów rezystencji pętli zwarcia tramwajowej sieci trakcyjnej. Nowością opracowanej koncepcji jest zdolność dokonania tego pomiaru bezpośrednio na sieci trakcyjnej, dzięki urządzeniom pomiarowym instalowanym na pokładzie pojazdu technicznego. Mobilność systemu pozwala na wykonanie w krótkim czasie wielu pomiarów w mieście co w porównaniu do urządzeń stacjonarnych jest wariantem znacznie szybszym i wygodniejszym.

Pomiary rezystancji pętli zwarcia pozwalają na wyznaczenie spodziewanych prądów zwarcia w danej sekcji i precyzyjne ustawienie wartości zabezpieczeń prądowych na podstacji trakcyjnej. Jest to szczególne istotne w celu ochrony ludzi i taboru przed skutkami ewentualnych awarii. Warto podkreślić, iż pomiar realizowany przez układ MPZ-CZAT jest bezpieczny dla urządzeń i instalacji stacji prostownikowej a otrzymane wartości rezystancji i prądu są gromadzone i pozwalają na ich dalszą swobodną analizę.

Urządzenia MPZ-CZAT zostało opracowane przez ELESTER-PKP na potrzeby realizowanego przez MPK Łódź projektu budowy nowoczesnego „laboratorium sieciowego”.