Kabina Połączenia Poprzecznego 3kV

Połączenie poprzeczne w sieci kolejowej to koncepcja łączenia ze sobą sieci jezdnej obu torów, na odcinku pomiędzy podstacją trakcyjną a kabiną sekcyjną. Podstawowymi korzyściami zastosowania Kabiny Połączenia Poprzecznego (KPP) jest ograniczenie spadków napięć na sieci trakcyjnej oraz zmniejszenie strat energii.

Pierwsza komercyjna kabina połączenia poprzecznego 3kV została zaprojektowana, dostarczona i uruchomiona przez spółkę ELESTER-PKP. Obiekt KPP Bukowiec zlokalizowany jest w kilometrze 84,340 CMK pomiędzy PT Opoczno a KS Idzikowice. Dotychczasowy okres eksploatacji KPP potwierdził celowość przeprowadzonej inwestycji oraz poprawność przygotowanej koncepcji. Zarejestrowano znaczne przepływy rozruchowe i rekuperacyjne o wartościach maksymalnych zbliżonych do nastaw zabezpieczeń, ale ich nieprzekraczających. Zaobserwowano również praktyczny brak wyrzutów przeciążeniowych, na skutek równomiernego obciążania się zasilaczy w PT i KS.