Automatyka ARD – Kompensacja mocy biernej

Układ automatycznej regulacji dławika kompensacyjnego pozwala na regulację mocy biernej pojemnościowej podstacji trakcyjnej oraz na skuteczne uniknięcie niekorzystnych opłat związanych z tym zjawiskiem.

Podstacje trakcyjne zasilane liniami kablowymi 110 kV generują duże wartości mocy biernej pojemnościowej wynikającej z prądu ładowania. Niekorzystny bilans tej mocy dodatkowo powiększany jest przez linie potrzeb nietrakcyjnych stacji. Przekroczenia wartości mocy biernej, pobieranej z sieci dystrybucyjnej, stanowią często źródło dodatkowych, istotnych opłat na rzecz operatora elektroenergetycznego. Sposobem na ograniczenie tych niekorzystnych zjawisk jest zastosowanie układu kompensacji mocy biernej pojemnościowej za pomocą dławika będącego źródłem mocy biernej indukcyjnej.

Układ automatycznej regulacji dławika kompensacyjnego ARD składa się z części pierwotnej i wtórnej. Do części pierwotnej zaliczamy 10-stopniowy, podobciążeniowy przełącznik zaczepów, wyposażony w elektryczny napęd silnikowy, pozwalający na regulację mocy dławika. Część wtórną stanowi natomiast szafka automatyki ARD, która umieszczona jest na hali podstacji trakcyjnej. Szafka ARD wyposażona została w sterownik CZAT oraz urządzenia sterownicze, sygnalizacyjne i pomocnicze.

Zasada działania automatyki ARD polega na dostosowaniu pozycji przełącznika zaczepów do aktualnego zapotrzebowania na moc bierną indukcyjną z uwzględnieniem prądu ładowania linii zasilającej 110 kV oraz linii potrzeb nietrakcyjnych 15 kV.