Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego

Dyplom dla ELESTER-PKP nominowanej w kategorii Innowacyjność.