www.elester-pkp.com.pl

System obszarowej analizy poboru energii trakcyjnej


Program Falko jest narzędziem, pozwalającym na zbieranie i analizowanie danych pomiarowych otrzymanych z liczników prądu stałego, zamontowanych na pojazdach trakcyjnych. System przeznaczono zarówno dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych jak i samych przewoźników kolejowych. Operatorzy za pomocą programu Falko mogą skutecznie prowadzić rozliczenia z przewoźnikami, wynikające z realnego poboru energii trakcyjnej przez pojazdy. Przewoźnicy natomiast otrzymują narzędzie do bieżącej kontroli zużywanej energii, prognozowania jej zapotrzebowania w kolejnych okresach oraz możliwość analizy energochłonności swojego taboru.

Falko jest wielostanowiskowym systemem informacyjnym. Program nie wymaga instalacji na poszczególnych stanowiskach, a wszystkie zadania dostępne są po zalogowaniu z poziomu standardowej przeglądarki internetowej. Struktura bazy danych przygotowana została do gromadzenia bardzo dużej ilości informacji pomiarowych oraz szybkiego generowania odpowiednich zestawień. Nowoczesny i przyjazny interfejs umożliwia łatwą obsługę i wygodną pracę. Materiały wyjściowe dostępne są w postaci standardowych zestawień, które można eksportować do ogólnie dostępnych formatów plików lub mogą być prezentowane graficznie w formie wykresów lub na skalowalnej mapie.

System obszarowej lokalizacji poboru energii trakcyjnej Falko za pomocą sieci telefonii komórkowej otrzymuje z każdego licznika prądu stałego informację o poziomie wartości pobranej energii, jej charakterystyce, dokładnym czasie tego poboru, geograficznej lokalizacji pojazdu oraz aktualnym użytkowniku. Pozwala to na generowanie dowolnych raportów, opisujących pobór energii dla wybranych pojazdów, tras czy okresów czasu. Zebrane odczyty są również użyteczne w rozwiązywaniu kwestii spornych, przy wystąpieniu ewentualnych wątpliwości, co do jakości otrzymywanej energii, częstotliwości wystąpienia pewnych zdarzeń czy wpływu czynników zewnętrznych.

Program ponadto wyposażony został w moduł, pozwalający na analizowanie wielu zagadnień, wynikających z ekonomiki poboru energii. Pośrednio pozwala to na opisanie stanu szlaków kolejowych, sprawności technicznej pojazdów trakcyjnych czy techniki jazdy. W celu zwiększenia możliwości analitycznych programu, użytkownik może dodawać kolejne warstwy, filtry czy wprowadzać kolejne parametry (np. informacje o masie pojazdu), dzięki czemu może uzyskać odpowiedź na wiele pytań związanych z racjonalizacją wykorzystania energii trakcyjnej.

Więcej informacji o systemie obszarowej analizy poboru energii trakcyjnej Falko oraz liczniku energii i-LE 3000:

Karta katalogowa i-LE 3000

Karta katalogowa Falko

 

Falko, licznik pradu stałego, analiza poboru energii, Le 3000plus
 

Autoryzowany partner GE

Spółka ELESTER-PKP jest autoryzowanym partnerem General Electric w obszarze automatyki cyfrowej dla stacji elektroenergetycznych 

Połączenie Poprzeczne

Projekt i wykonanie: Kamikaze