Falko System Pomiarowy 2

Falko – system obszarowej analizy poboru energii trakcyjnej