ELESTER-PKP krajowym liderem innowacji sektora kolejowego

Ogromny sukces firmy ELESTER-PKP na Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2019. Spółka zdobyła uznanie szerokiego grona ekspertów, stając się jedną z najbardziej innowacyjnych firm sektora kolejowego w Polsce. Poczwórny sukces zgłoszonych rozwiązań firmy w branżowych konkursach targowych jest dowodem, że wdrażane technologie w istotny i zauważalny sposób ulepszają rzeczywistość sektora transportu szynowego.

Komisje konkursowe, oceniające prezentowane na targach osiągnięcia techniczne spółek, brały pod uwagę zarówno innowacyjność prezentowanych rozwiązań, jak również ich realny wpływ i znaczenie na rozwój krajowej infrastruktury kolejowej. Właśnie te dwa aspekty pozwoliły sterownikowi CZAT7, zgłoszonemu przez spółkę ELESTER-PKP, na zdobycie głównej nagrody w konkursie im. Prof. Jana Podoskiego, ogłoszonego przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej w kategorii Infrastruktura zasileniowa i elektroenergetyczna oraz wyróżnienie w głównym konkursie targów kolejowych im. inż. Józefa Nowkuńskiego w obszarze innowacje w dziedzinie infrastruktury. Jury konkursowe doceniło również rozwiązania spółki ELESTER-PKP z zakresu systemów sterowania ruchem kolejowym, nagradzając Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich nowy system sygnalizacji przejazdowej PERUN. Ostatnia statuetka im Prof. Czesława Jaworskiego została przyznana spółce ELESTER-PKP przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP w kategorii Infrastruktura za automatykę kompensacji mocy biernej ARD-CZAT, pozwalającą na eliminację opłat za energie bierną naliczanych w systemach elektroenergetycznych.

Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, iż grupa kapitałowa PKP Energetyka w skład której wchodzi ELESTER-PKP oraz spółka infrastrukturalna PKP Energetyka  zdominowały uroczystą galę inauguracyjną targów. Obie spółki wspólnie osiągnęły uznanie w zdecydowanej większości konkursów targowych. Cztery nagrody są zasługą technicznych rozwiązań ELESTER-PKP, natomiast całościowy rekord targów TRAKO śrubuje spółka PKP Energetyka z dwiema nagrodami z zakresu zarządzania infrastrukturą i społecznej odpowiedzialności w biznesie.

Czytaj także