ELESTER nowa nazwa Spółki

Informujemy, że z dniem 29.08.2023 r. uległa zmianie nazwa naszej Spółka, która do tej pory funkcjonowała jako ELESTER-PKP Sp. z o.o., a obecnie przyjmuję nową nazwę:

ELESTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ELESTER Sp. z o.o.)

Odświeżenie nazwy spółki jest związane ze zmianami właścicielskimi, w ramach których firma ELESTER stała się częścią Polskiej Grupy Energetycznej (PGE). To subtelne, ale istotne uproszczenie nazwy otwiera kolejny etap rozwoju firmy. Prosta i klarowna nazwa pomoże we wzmocnieniu rozpoznawalności marki, która coraz silniej angażuje się w innowacyjne projekty wykraczające poza obszar transportu szynowego. Wraz z uproszczeniem zapisu nazwy, nowego wyglądu nabrało również logo Spółki nawiązujące do dziedziny elektroniki oraz podkreślające otwartość firmy na przyszłe technologiczne wyzwania cyfrowej ery.

Chcielibyśmy podkreślić, że wszystkie pozostałe dane Spółki, w tym numery KRS, NIP, REGON, BDO, adres siedziby, numery kont bankowych, numery telefonów pozostają bez zmian. Dodatkowo zostały uruchomione nowe adresy poczty elektronicznej w domenie @elester.com.pl, które w półrocznym okresie przejściowym zastąpią dotychczasową domenę @elester-pkp.com.pl.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana firmy nie wywołuje skutków w zakresie zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań, wzajemnych praw i obowiązków wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, w szczególności nie wpływa na ważność i skuteczność zawartych umów. Spółka pozostaje stroną zawartych już umów, a zmiana nazwy Spółki nie wymaga żadnych modyfikacji złożonych ofert, zamówień czy zawartych umów (nie jest wymagane ich aneksowanie).

Czytaj także