www.elester-pkp.com.pl

CZAT7

Sterownik CZAT7 jest urządzeniem automatyki typu PLC, stworzonym do pracy w wymagających i specyficznych uwarunkowaniach elektroenergetyki kolejowej i tramwajowej. Urządzenie jest swobodnie programowalne i zostało zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi sterowników mikroprocesorowych. CZAT7 w zależności od przygotowanej warstwy aplikacyjnej może być wykorzystany jako automatyka lub telemechanika różnych elementów, urządzeń i podsystemów podstacji trakcyjnej, tworząc jeden zintegrowany system automatyki stacyjnej (system stacyjny).

 

Najbardziej charakterystycznymi miejscami wykorzystania możliwości sterownika CZAT7 są kolejowe i tramwajowe rozdzielnice prądu stałego RPS. Dodatkowo automatyka CZAT7 może być stosowana na podstacjach trakcyjnych w: rozdzielniach potrzeb własnych (PW), rozdzielniach instalacyjnych, szafkach automatycznej regulacji dławika kompensacyjnego, szafkach sterowania odłącznikami trakcyjnymi.

 

CZAT7 to jedyne Polskie urządzenie zgodne z normą IEC 61850, realizujące funkcje automatyki polowej i zabezpieczeniowej w systemach zasilania sieci trakcyjnej prądem stałym

 

Węcej informacji znajduje się w katalogu:
Kartalog - Sterownik CZAT7 - pobierz


 

Katalog Sterownik CZAT7

Autoryzowany partner GE

Spółka ELESTER-PKP jest autoryzowanym partnerem General Electric w obszarze automatyki cyfrowej dla stacji elektroenergetycznych 

Połączenie Poprzeczne

Projekt i wykonanie: Kamikaze