CZAT 660

Celka kabli powrotnych, z wbudowanym zabezpieczeniem ziemnozwarciowym EZZ, na tramwajowej stacji prostownikowej w Bydgoszczy (zdjęcie archiwalne).