www.elester-pkp.com.pl

System zdalnego sterowania ruchem kolejowym BUSZ-SRK

System typu BUSZ-SRK-CZAT 3000plus przeznaczony jest do zdalnej kontroli i sterowania urządzeniami srk. Zadane funkcje realizuje poprzez współpracę z przekaźnikowymi urządzeniami sterowania ruchem kolejowym (srk). 

Główne zadania systemu

 • Analiza warunków sterowania poprzez odpowiednie oprogramowanie Centrum  Zdalnego Sterowania.
 • Odbiór poleceń sterujących wysyłanych z Centrum Zdalnego Sterowania i przetworzenie na sygnały sterujące urządzeniami srk.
 • Zebranie informacji o stanach urządzeń i przesłanie ich do Centrum Zdalnego Sterowania.
 • Przetworzenie i zobrazowanie informacji zebranych ze stacji objętych systemem.

SRK BUSZ

System Zdalnego Sterowania BUSZ-SRK-CZAT 3000plus może występować w dwóch podstawowych  wykonaniach:

Wykonanie w szafach - obiektowej i sterowniczej, połączonych siecią transmisji danych. Szafa sterownicza i stanowisko zobrazowania znajdują się w Centrum Zdalnego Sterowania.

Wykonanie na stojakach - urządzenia w postaci modułów zdalnego sterowania mocowane są  na  stojakach  z  urządzeniami  srk.

W skład systemu wchodzą następujące grupy urządzeń:

 • zespół urządzeń stacyjnych zlokalizowanych na stacji objętej systemem;
 • zespół urządzeń w centrum zdalnego sterowania;
 • urządzenia transmisji danych.

Urządzeniem sterującym i przetwarzającym dane z urządzeń srk w systemie BUSZ-SRK-CZAT 3000plus jest sterownik programowalny CZAT 3000plus spółki ELESTER-PKP. Sterownik CZAT ma budowę modułową, która umożliwia w prosty sposób dopasowanie systemu do wielkości stacji (ilości kontrolowanych urządzeń srk). Moduł nadrzędny sterownika CZAT 3000plus posiada możliwości współpracy z szeroką gamą urządzeń transmisyjnych, co czyni go systemem otwartym na różne media transmisyjne, którymi dysponuje odbiorca systemu. Wysoką niezawodność systemu zapewnia budowa w oparciu o rezerwujące się urządzenia zobrazowania i sterowania, urządzenia transmisyjne i wykonawcze oraz system zasilania awaryjnego.

Zespół urządzeń centrum zdalnego sterowania w systemie BUSZ-SRK-CZAT 3000plus umożliwia:

 • zobrazowanie stanu urządzeń srk w zakresie niezbędnym do prowadzenia ruchu i obsługi urządzeń sterowania, przy czym istnieje możliwość wizualizacji całej linii (w sposób uproszczony) oraz wizualizacji wybranej stacji lub okręgu nastawczego (w sposób szczegółowy);
 • sterowanie wybranymi obiektami srk z uwzględnieniem systemu zależności;
 • sterowanie wybranymi obiektami srk z pominięciem systemu zależności (są to tzw. polecenia specjalne wymagające osobnej procedury postępowania);
 • nastawianie przebiegów pociągowych;
 • wprowadzanie na wyświetlaczach informacji o pociągu i jego automatycznego, a w przypadku awarii ręcznego wprowadzania, przenoszenia i kasowania informacji oraz drukowanie dziennika ruchu;
 • sygnalizację stanu pracy oraz sterowanie obiektami takimi jak napięcie nastawcze, ogrzewanie rozjazdów, oświetlenie;
 • rejestrację i tworzenie raportów ze zdarzeń ruchowych w systemie.

 

 

ISKRA - System SRK

Autoryzowany partner GE

Spółka ELESTER-PKP jest autoryzowanym partnerem General Electric w obszarze automatyki cyfrowej dla stacji elektroenergetycznych 

Połączenie Poprzeczne

Projekt i wykonanie: Kamikaze