www.elester-pkp.com.pl

System zdalnego sterowania i nadzoru dyspozytorskiego BUSZ-CZAT


System zdalnego sterowania BUSZ-CZAT to nowoczesny system zdalnego sterowania i nadzoru dyspozytorskiego. System pozwala na pełne sterowanie i nadzór nad pracą urządzeń w podstacjach trakcyjnych, stanowiących podstawowy element układu zasilania trakcji elektrycznej kolejowej bądź tramwajowej.

Przeznaczenie

System zdalnego sterowania BUSZ-CZAT to nowoczesny system zdalnego sterowania i nadzoru dyspozytorskiego, znajdujący zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest zbieranie informacji z rozproszonych terytorialnie obiektów i operatywne sterowanie rozległymi strukturami organizacyjno-technicznymi. W odróżnieniu jednak od systemów SCADA stosowanych powszechnie w energetyce zawodowej system BUSZ-CZAT rozwiązuje problemy związane ze stosowaniem prądu stałego, a więc nadaje się on w szczególności do obsługi układów zasilania trakcji elektrycznej.

System BUSZ-CZAT pozwala na pełne sterowanie i nadzór nad pracą urządzeń w podstacjach trakcyjnych, stanowiących podstawowy element układu zasilania trakcji elektrycznej kolejowej bądź tramwajowej. Jednocześnie umożliwia on współpracę z podsystemami zdalnego sterowania, a w szczególności z układem uzależnień kabin sekcyjnych oraz systemami sterowania odłączników na sieci trakcyjnej i liniach średniego napięcia potrzeb nietrakcyjnych. Zastosowania systemu BUSZ-CZAT pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności finansowych, zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz skrócenie czasu występowania zakłóceń w zasilaniu.

Oprócz podstawowych funkcji związanych ze zdalnym sterowaniem system BUSZ-CZAT umożliwia realizację dodatkowych zadań. Jednym z nich jest paszportyzacja eksploatowanych urządzeń wraz z nanoszeniem wszelkich zdarzeń związanych z tymi urządzeniami. Pozwala to na uzyskanie optymalizacji w zakresie planowania prac konserwacyjno - remontowych, zakupów części zamiennych oraz bieżącej eksploatacji. Drugim zdaniem jest monitorowanie liczników na podstacjach trakcyjnych dla potrzeb optymalizacji zakupów energii na rynku.

Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii elektronicznych oraz unikatowych rozwiązań opracowanych przez naszą firmę, system BUSZ-CZAT charakteryzuje się niezwykłą elastycznością. Umożliwia on obsługę zarówno niewielkich struktur złożonych z kilku obiektów, aż po ogromne systemy składające się z kilkuset obiektów rozproszonych na obszarze kilkuset kilometrów. System zapewnia także obsługę różnorodnych mediów transmisyjnych od miedzianych kabli teletechnicznych po trakty światłowodowe, a dzięki modułowej budowie pozwala na elastyczne dopasowanie się do potrzeb eksploatacyjnych użytkownika. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki mikroprocesorowej, a w szczególności optoelektroniki, uzyskuje się wysoki stopień niezawodności eksploatacyjnej urządzeń, zwiększenie operatywności dyspozytora oraz bezpieczeństwa obsługi.

Nasze realizacje

Energetyka kolejowa

 • NC Warszawa 
 • NC Lublin 
 • NC Kielce
 • NC Radom
 • NC Idzikowice 
 • NC Poznań 
 • NC Ostrów Wlkp.
 • NC Opole
 • NC Wrocław
 • NC Łódź
 • NC Częstochowa
 • NC Białystok 
 • NC Siedlce
Energetyka tramwajowa
 • Gdańsk
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Katowice 
 • Kraków
 • Elbląg
 • Szczecin 
 • Poznań
 • Gorzów Wilk.

Pragniemy zwrócić uwagę, że ponad połowa podstacji trakcyjnych pracujących na sieci PKP jest objęta systemem zdalnego sterowania wyprodukowanym i wdrożonym przez naszą firmę. Zaufanie tak dużego kontrahenta jak spółka "PKP Energetyka" jednoznacznie wskazuje na wyjątkowość naszych rozwiązań.

 

 

Symulator CZAT

ISKRA - System SRK

Autoryzowany partner GE

Spółka ELESTER-PKP jest autoryzowanym partnerem General Electric w obszarze automatyki cyfrowej dla stacji elektroenergetycznych 

Połączenie Poprzeczne

Projekt i wykonanie: Kamikaze