ISKRA 2017

Konkurs im. inż. Józefa Nowkuńskiego TRAKO