Automatyka ELESTER-PKP wspiera Warszawskie Metro

Zakończyły się fabryczne odbiory (FAT) czterech rozdzielnic prądu stałego (RPS) dedykowane do zasilenia nowo budowanych odcinków II linii Warszawskiego Metra. Urządzenia produkcji ABB zostały wyposażone w automatykę cyfrową CZAT7 dostarczoną przez ELESTER-PKP.
Przygotowane rozdzielnie 825 V DC stanowią sprawdzoną koncepcję wdrożoną przez nasze spółki już na czterech działających podstacjach trakcyjnych II trasy metra. Wartym odnotowania jest fakt, iż w odróżnieniu od kolejowego systemu zasilania telemechanika podstacji w metrze została zaprojektowana zgodnie z normą IEC 61850. Umożliwia to nie tylko zmianę sposobu przesyłania informacji do systemu nadzoru oraz pomiędzy sterownikami polowymi stacji, lecz pozwala na tworzenie abstrakcyjnych modeli danych opisujących fizyczne właściwości urządzeń oraz otwiera drogę do szerszego wykorzystania automatyki.

Warto podkreślić, iż realizacja standardu IEC 61850 jest możliwa dzięki cyfrowej automatyce CZAT7, która pozwala na pracę w dwóch odmiennych standardach komunikacji. Dla spółki ELESTER-PKP jest to natomiast kolejne ważne doświadczenie w kierunku projektowania i budowy kolejowych cyfrowych podstacji trakcyjnych.

Czytaj także