Audyt innowacyjności ELESTER-PKP

Spółka ELESTER-PKP prowadząc prace badawczo-rozwojowe nakierowane na wdrożenie nowych rozwiązań zdecydowała się na wykonanie audytu innowacyjności. Audyt taki jest wiarygodną podstawą oceny i przydatności oferowanej technologii, jak również elementem efektywnego wdrażania proponowanej innowacji.

Jest nam miło poinformować, że w raporcie po audytowym stwierdzono m.in. że: „Przedsiębiorstwo ELESTER-PKP Sp. z o.o. pod względem stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych charakteryzuje się dużą dojrzałością technologiczną.” oraz „Przedsiębiorstwo nieustannie rozwija swoje produkty wprowadzając rozwiązania innowacyjne.” Wnioski płynące z przeprowadzonego audytu są dla nas kolejnym dowodem skutecznego wdrażania własnych nowoczesnych rozwiązań, jak również potwierdzeniem ukształtowanej na przestrzeni wielu lat kultury organizacyjnej nakierowanej właśnie na innowacyjność.

Podmiotem realizującym zadanie audytowe był Instytut Logistyki i Magazynowania, który jest Instytutem Badawczym pozostającym w gestii Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Czytaj także