Aktualności

30 VI 2021
Pełnym sukcesem zakończył się zewnętrzny audyt recertyfikujący systemu zarządzaniajakością według normy ISO 9001:2015. Nasza spółka po raz kolejny udowodniła, że działazgodnie z zapisami normy i przez kolejne 3 lata może szczycić się tym międzynarodowymcertyfikatem.Audytorzy, którzy znają naszą spółkę ze wcześniejszych wizyt, bardzo mocno podkreślalipostęp, jaki dokonał się w naszej organizacji przez ostatnie lata. Słowa uznania […]
28 IV 2021
Zakończyły się fabryczne odbiory (FAT) czterech rozdzielnic prądu stałego (RPS) dedykowane do zasilenia nowo budowanych odcinków II linii Warszawskiego Metra. Urządzenia produkcji ABB zostały wyposażone w automatykę cyfrową CZAT7 dostarczoną przez ELESTER-PKP.Przygotowane rozdzielnie 825 V DC stanowią sprawdzoną koncepcję wdrożoną przez nasze spółki już na czterech działających podstacjach trakcyjnych II trasy metra. Wartym odnotowania jest fakt, […]
14 IV 2021
Zakończyły się prace modernizacji stacji Katowice Kostuchna zlokalizowanej na linii kolejowej 142. W ramach prowadzonych zadań spółka ELESTER-PKP dostarczyła, zabudowała i przekazała do eksplantacji system sterowania ruchem kolejowym UPK-PAT-CZAT3000plus wraz z systemem zasilania gwarantowanego ZEUS. Opracowany system SRK wykorzystuje technikę komputerowo-przekaźnikową, gdzie układ torowy stacji zobrazowany jest za pomocą pulpitów komputerowych, natomiast funkcje bezpiecznościowe i […]
30 III 2021
Już 50 stacji elektroenergetycznych zasilających polską kolej zaprojektowało biuro projektowe ELESTER-PKP w ramach programu Modernizacji Układów Zasilania (MUZ) realizowanego przez spółkę PKP Energetyka. Ten niewątpliwy sukces spółki był możliwy dzięki prawdziwemu kunsztowi naszych projektantów. Udowodnili oni tym samym posiadanie ogromnej wiedzy, zaangażowania oraz ducha pracy zespołowej. Warto zaznaczyć, iż projekty realizowane były w pełnym zakresie, […]
10 III 2021
Stacja Kłodzko Miasto uruchomiona a wraz z nią nasz komputerowo-przekaźnikowy system sterowania ruchem kolejowym UPK-PAT-CZAT3000plus. W ramach prac modernizacyjnych wykonano rozbudowę układu torowego o dwa nowe tory, 9 rozjazdów oraz zelektryfikowany tor na odcinku Kłodzko Główne – Kłodzko Nowe. System UPK-PAT-CZAT3000plus do sterowania ruchem kolejowym wykorzystuje technikę komputerowo-przekaźnikową, gdzie układ torowy stacji zobrazowany jest za […]
01 III 2021
Zakończyły się prace pilotażowego wdrożenia firmowego systemu zasilania gwarantowanego urządzeniami SRK. Nowy system o nazwie ZEUS przeznaczony jest do realizacji funkcji związanych z zapewnieniem zasilania dla komputerowych i przekaźnikowych urządzeń stacyjnych sterowania ruchem kolejowym. Pierwsze wdrożenie systemu miało miejsce na stacji Katowice Kostuchna zlokalizowanej na linii kolejowej 142 łączącej stację Katowice Ligota ze stacją Tychy. […]
05 II 2021
ELESTER-PKP laureatem Diamentów Forbes 2021. Po raz kolejny nasza spółka znalazła się w gronie najszybciej rozwijających się polskich firm według Magazynu Forbes. Wyróżnienie to jest o tyle cenne, że poza kryterium dynamiki wzrostu wartości spółki, analitycy brali również pod uwagę ocenę naszej wiarygodności i współpracy. Bezpośredni wpływ na ten doskonały wynik mają nasi pracownicy, którzy swoim […]
12 X 2020
Komputerowy system sygnalizacji przejazdowej typu PERUN otrzymał bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji wydane przez Prezesa UTK. PERUN pozwala na zabezpieczenie ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych kat. A, B, C, E oraz kat. A z samoczynnym załączaniem ostrzegania na sygnalizatorach drogowych. System może również informować prowadzących pojazdy szynowe o stanie urządzeń na przejeździe za pośrednictwem tarcz ostrzegawczych […]
05 X 2020
Konsorcjum PKP Energetyka S.A., ELESTER-PKP Sp. z o.o. oraz Instytut Kolejnictwa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Tytuł Projektu: Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu zapobiegającemu obladzaniu i oszranianiu kolejowej sieci trakcyjnej z wykorzystaniem automatycznej stacji pogodowej. Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0052/20-00 Wartość Projektu: 9 049 750,00 PLN Dofinansowanie Projektu z UE: 5 128 150,00 […]