www.elester-pkp.com.pl

System urządzeń stacyjnych srk

System urządzeń stacyjnych sterowania ruchem kolejowym typu UPK-PAT-CZAT3000plus przeznaczony jest do nastawiania i kontroli elektrycznych urządzeń wykonawczych srk zainstalowanych na posterunkach ruchu, z wykorzystaniem urządzeń układowej kontroli zajętości torów i rozjazdów, sterowania blokadą liniową samoczynną, sterowania blokadą liniową półsamoczynną i blokadą stacyjną. System może być zainstalowany na stacjach i posterunkach odgałęźnych o dowolnej ilości zwrotnic w okręgu nastawczym, zlokalizowanych na liniach jedno-, dwu- i wielotorowych o dowolnym rodzaju trakcji i dowolnej prędkości  kursowania  pociągów.

UPK PAT SRK

W systemie UPK-PAT-CZAT3000plus do sterowania i prezentacji stanu urządzeń srk wykorzystano technikę komputerową, zaś bezpieczeństwo ruchu kolejowego realizowane jest przez warstwę przekaźnikową. Zastosowanie, w miejsce tradycyjnego pulpitu kostkowego, urządzeń komputerowych do sterowania urządzeniami przekaźnikowymi umożliwia wprowadzenie szeregu nowych funkcji m.in.:

  • wspomaganie pracy dyżurnego ruchu - poprzez wstępną eliminację poleceń niemożliwych do zrealizowania w danej sytuacji ruchowej,
  • rejestrację poleceń i zdarzeń, niezależną od personelu obsługi, 
  • możliwość współpracy z systemami zdalnego sterowania i diagnostyki oraz szerszego zastosowania funkcji dotąd mało rozpowszechnionych np. przebiegowe nastawianie.

Warstwa przekaźnikowa oparta jest na małogabarytowych przekaźnikach typu JRF. Powstała poprzez zastosowanie nowych, oszczędnych rozwiązań technicznych oraz wykorzystanie rozwiązań istniejących obwodów wykonawczych.

Podstawowym elementem wyznaczającym konstrukcję systemu i określającym logikę zależności schematowych jest „układ zamykający” dla zwrotnic i torów. Osnową układu zamykającego są dwa przekaźniki z podtrzymaniem magnetycznym i jeden przekaźnik neutralny, połączone w układzie przerzutnika statycznego. Wykorzystuje się go do indywidualnego zamykania zwrotnic i torów oraz jako przełącznik kierunkowy. Praca układów zamykających jest kontrolowana w obwodzie przekaźnika sygnałowego. Zastosowanie układów zamykających pozwala na konstruowanie schematów zależnościowych w strukturze geograficznej. Z uwagi na praktycznie stałą ilość przekaźników dla jednej zwrotnicy i jednego semafora (danego rodzaju), niezależnie od ilości zwrotnic w okręgu nastawczym, system UPK-PAT-CZAT3000plus poddaje się segmentowaniu (zblokowaniu).

 

ISKRA - System SRK

Autoryzowany partner GE

Spółka ELESTER-PKP jest autoryzowanym partnerem General Electric w obszarze automatyki cyfrowej dla stacji elektroenergetycznych 

Połączenie Poprzeczne

Projekt i wykonanie: Kamikaze