www.elester-pkp.com.pl

Usługi serwisowe

"PKP Energetyka" S. A. Zakład Mazowiecki

  • Utrzymanie i usuwanie awarii systemu zdalnego sterowania obiektami zasilania trakcji elektrycznej NC Warszawa

"PKP Energetyka" S. A. Zakład Lubelski

  • Utrzymanie i usuwanie awarii systemu zdalnego sterowania obiektami zasilania trakcji elektrycznej NC Lublin

"PKP Energetyka" S. A. Zakład Świętokrzyski

  • Utrzymanie i usuwanie awarii systemu zdalnego sterowania obiektami zasilania trakcji elektrycznej NC Radom
  • Utrzymanie i usuwanie awarii systemu zdalnego sterowania obiektami zasilania trakcji elektrycznej NC Kielce
  • Utrzymanie i usuwanie awarii systemu zdalnego sterowania obiektami zasilania trakcji elektrycznej NC Idzikowice

"PKP Energetyka" S. A. Zakład Zachodni

  • Utrzymanie i usuwanie awarii systemu zdalnego sterowania obiektami zasilania trakcji elektrycznej NC Poznań

"PKP Energetyka" S. A. Zakład Śląski

  • Utrzymanie i usuwanie awarii systemu zdalnego sterowania obiektami zasilania trakcji elektrycznej NC Opole
"PKP Energetyka" S. A. Zakład Dolnośląski
  • Utrzymanie i usuwanie awarii systemu zdalnego sterowania obiektami zasilania trakcji elektrycznej NC Wrocław

"PKP Warszawska Kolej Dojazdowa" spółka z o.o.

  • Utrzymanie i usuwanie awarii systemu zdalnego sterowania obiektami zasilania trakcji elektrycznej na linii WKD

"MPK Wrocław" spółka z o.o.

  • Zdalne sterowanie i elektroniczna automatyka stacji prostownikowych

 

Autoryzowany partner GE

Spółka ELESTER-PKP jest autoryzowanym partnerem General Electric w obszarze automatyki cyfrowej dla stacji elektroenergetycznych 

Połączenie Poprzeczne

Kapitał Ludzki

Projekt i wykonanie: Kamikaze