www.elester-pkp.com.pl

Projekty elektroenergetyczne

Zakres prac

W ostatnich latach dzięki stworzeniu zespołu projektowego (kilkunastu pracowników, w tym siedmiu projektantów z odpowiednimi uprawnieniami) wprowadziliśmy do oferty nową usługę w ramach działalności firmy. Specjalizujemy się w projektach z następujących dziedzin:

Elektroenergetyka trakcyjna kolejowa, tramwajowa i trolejbusowa:

 • Budowa i modernizacja Podstacji Trakcyjnych (w tym podstacje 110kV/3kV)
 • Budowa lub modernizacja kabin sekcyjnych
 • Systemy automatyki i zabezpieczeń WN(110kV AC) i SN (15, 20, 30kV AC)
 • Systemy automatyki i zabezpieczenia prądu stałego (3,3kV DC, 660V DC)
 • Systemy uzależnień PT-KS-PT
 • Systemy zdalnego sterowania

Urządzenia niskiego napięcia na terenach kolejowych:

 • Elektryczne ogrzewanie rozjazdów
 • Oświetlenie terenów kolejowych (perony, bocznice)
 • Zasilanie urządzeń energetyki przejazdów kolejowych
 • Systemy lokalnego i zdalnego sterowania (LCS)

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym:

 • Bocznice i lokalne linie kolejowe

Systemy ochrony:

 • Systemy gaszenia pożaru w budynkach
 • Systemy alarmowe -włamania i pożaru
 • Elektroniczny monitoring terenu

Wybór ważniejszych realizacji:

PT Łosiów (zasilanie 110kV AC):

 • Projekt budowlany
 • Automatyka i zabezpieczenia 110kV AC, 15 kV AC, 3 kV DC
 • Sterowanie zdalne
 • Transmisja światłowodowa
 • Linia 110kV AC
 • Ochrona środowiska
 • Instalacja wodno-kanalizacyjna

NC Białystok (zdalne sterowanie energetyką trakcyjną kolejową -16 PT, 6 KS):

 • Przystosowanie podstacji trakcyjnych do zdalnego sterowania
 • Uzależnienia PT-KS, PT-PT (system UPK-CZAT)
 • Modernizacja obwodów wtórnych w kabinach sekcyjnych
 • Instalacja alarmowa (antywłamaniowa i przeciwpożarowa)
 • Elektroniczny monitoring terenu
 

Autoryzowany partner GE

Spółka ELESTER-PKP jest autoryzowanym partnerem General Electric w obszarze automatyki cyfrowej dla stacji elektroenergetycznych 

Połączenie Poprzeczne

Projekt i wykonanie: Kamikaze