www.elester-pkp.com.pl

Podstacje Trakcyjne

Charakterystyka ogólna

Przez lata doświadczeń firma Elester-PKP wyspecjalizowała się w wykonywaniu prototypowych zadań w zakresie budowy i modernizacji Podstacji Trakcyjnych, z pracującymi w sieci elektronicznej zabezpieczeniami urządzeń energetycznych. Modernizacje takie wykonywane są w ruchu ciągłym tzn. przy pracujących urządzeniach, bez konieczności długotrwałych przerw w zasilaniu i co za tym idzie bez zakłóceń w ruchu pociągów. Obniża to koszty eksploatacji nie powodując większego poboru mocy na innych Podstacjach Trakcyjnych. Firma Elester-PKP proponuje trzy podstawowe warianty systemu zdalnego sterowania na Podstacjach Trakcyjnych PT, wykorzystujące automatykę rozproszoną.

Warianty modernizacji Podstacji Trakcyjnych

Firma Elester-PKP proponuje kilka możliwych wariantów modernizacji Podstacji Trakcyjnych. Modernizacje takie prowadzone są z wykorzystaniem produkowanych przez Elester-PKP systemów automatyki rozproszonej CZAT 3000plus. Doświadczony zespół pracowników gwarantuje wykonanie prac modernizacyjnych w sposób profesjonalny i terminowy.

Wariant 1 - zakłada wymianę rozdzielnic prądu stałego 600V lub 3kV, wymianę rozdzielni 15 lub 110kV AC oraz rozdzielnicy potrzeb własnych. Wymienione mogą zostać również kable zasilaczy oraz zespoły prostownikowe wraz z transformatorami sieciowymi. Firma Elester-PKP opracowała technologię pozwalającą na wymianę tych urządzeń bez konieczności wyłączenia stacji z układu zasilania trakcji. Nowe rozdzielnice wyposażone są w urządzenia realizujące automatykę rozproszoną. Pozwala to, oprócz zdalnego sterowania, realizować również automatykę zasilaczy trakcyjnych. Nowa rozdzielnica prądu zmiennego wyposażona jest w zabezpieczenia cyfrowe pozwalające na włączenie jej do systemu zdalnego sterowania oraz realizowanie automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy - SZR 15kVAC.

Wariant 2 - zakłada zainstalowanie automatyki rozproszonej w istniejącej rozdzielnicy prądu stałego 660V...3kV. Oprócz zdalnego sterowania rozdzielnicą prądu stałego realizowana jest również automatyka zasilaczy trakcyjnych oraz może zostać wprowadzona automatyka Samoczynnego Załączenia Rezerwy - SZR 15kV AC. Wariant ten pozwala przy okazji wprowadzenia zdalnego sterowania zmodernizować obwody wtórne rozdzielnicy prądu stałego. Przy tym rozwiązaniu w poszczególnych polach zasilaczy trakcyjnych są montowane sterowniki typu CZAT 3000plus realizujące automatykę i zdalne sterowanie zasilaczy trakcyjnych. Demontowana jest automatyka oparta na wyeksploatowanych przekaźnikach elektromechanicznych. Dodatkowo w rozdzielnicy 15kV AC montowany jest sterownik CZAT 3000plus służący do zdalnego sterowania tą rozdzielnicą oraz potrzebami własnymi stacji. Sterownik ten może realizować funkcję SZR na zasilaniu 15kV. Zaletą tego wariantu jest jednocześnie realizowane zdalne sterowanie i automatyka zasilaczy trakcyjnych w oparciu o sterowniki CZAT 3000plus zamontowane w poszczególnych polach rozdzielnicy 660V-3kV. Przy tym rozwiązaniu system automatyki rozproszonej nie obejmuje w pełni rozdzielnicy 15kV, w której pozostają stare obwody wtórne z zabezpieczeniami opartymi na przekaźnikach elektromechanicznych oraz zastosowany jest jeden sterownik do zdalnego sterowania całą rozdzielnicą 15kV.

Wariant 3 - zakłada oprócz instalacji sterowników CZAT 3000plus w polu istniejącej rozdzielnicy prądu stałego również montaż zabezpieczeń cyfrowych w poszczególnych polach istniejącej rozdzielnicy 15kV. Przy okazji wprowadzenia zdalnego sterowania następuje pełna modernizacja obwodów wtórnych, nie tylko w rozdzielnicy prądu stałego, ale również w rozdzielnicy 15kV AC. Wymianie ulegają wyeksploatowane zabezpieczenia elektromechaniczne. Uzyskujemy w ten sposób pełną modernizację obwodów wtórnych w stacji i wprowadzamy pełny system automatyki rozproszonej.

 

Autoryzowany partner GE

Spółka ELESTER-PKP jest autoryzowanym partnerem General Electric w obszarze automatyki cyfrowej dla stacji elektroenergetycznych 

Połączenie Poprzeczne

Projekt i wykonanie: Kamikaze