www.elester-pkp.com.pl

System sterowania ZNOR2

System ZNOR2 jest nowoczesnym systemem przeznaczonym do kompleksowej obsługi urządzeń energetyki niskiego napięcia. W ramach systemu ZNOR2 produkowane są urządzenia realizujące następujące funkcje:

• elektrycznego ogrzewania rozjazdów ZNOR2-M
• oświetlenia terenów kolejowych ZNOR2-S
• oświetlenia tuneli i przejść podziemnych ZNOR2-T
• obsługi energetyki przejazdów kolejowych ZNOR2-RSOP.

Urządzenia systemu realizują pełny zakres funkcji sterowania i nadzoru zarówno na poziomie stacji, grupy stacji jak i Lokalnego Centrum Sterowania (LCS). Dyspozytor ma możliwość wyboru czy samodzielnie zarządza pojedynczymi obwodami, grupami obwodów czy decyzję o uruchamianiu poszczególnych urządzeń pozostawia automatyce. W drugim przypadku system uzależnia swoją decyzję od informacji uzyskiwanych z rozmieszczonych czujników i przetworników (np.: nawianego śniegu, wilgotności, temperatury szyn, zmierzchu itp.). Dodatkowo automatyczna praca urządzeń może być oparta o rozkład przejazdów pociągów lub zaplanowane potrzeby użytkownika.
System ZNOR2 wykorzystuje znormalizowane dla potrzeb energetyki kolejowej protokoły komunikacyjne i może przesyłać informacje przy użyciu pełnego spektrum środków transmisyjnych, jak na przykład: tradycyjne sieci miedziane, sieci bazujące na łączach światłowodowych lub sieci radiowe.

System obsługi urządzeń energetyki niskiego napięcia ZNOR2 składa się z 4 podstawowych grup elementów:

 

Schemach poglądowy systemu ZNOR2:

Więcej informacji dotyczących systemu sterowania ZNOR-2:

Karta katalogowa: Lokalne szafy rozdzielcze ZNOR2-ML (Elektryczne ogrzewanie rozjazdów)zobacz

Karta katalogowa: Lokalne Szafy Rozdzielcze ZNOR2-SL (Sterowanie oświetleniem terenów kolejowych) zobacz

Karta katalogowa: Pulpit nadzoru i obsługi ZNOR-2-MN/E - zobacz

Karta katalogowa: Skrzynia transformatorów separacyjnych EOR  - zobacz

Karta katalogowa: Czujnik nawianego śniegu CNS - zobacz

 

 

 

Autoryzowany partner GE

Spółka ELESTER-PKP jest autoryzowanym partnerem General Electric w obszarze automatyki cyfrowej dla stacji elektroenergetycznych 

Połączenie Poprzeczne

Projekt i wykonanie: Kamikaze